PERSONLIGT BREV LAYOUT

VÄLJ ALLTID MED OMSORG

Personligt brev tips

TRE VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ

Som med väldigt mycket annat när det gäller personligt brev skapar även funderingar kring layout huvudbry. Det behöver dock inte vara så svårt utan det finns några (3) riktlinjer du kan ha med dig när du antingen väljer layout eller skapar dig din egen.

SAMMA SOM CV

Den layout du väljer för ditt personliga brev ska ha samma som ditt CV har. Det betyder att det ska vara samma färger, typsnitt och eventuella grafiska element. Det är bra om din personliga information som namn, adress och kontaktuppgifter står på samma ställe som i ditt CV. Om du har samma design på bägge dokumenten ger det ett professionellt intryck medan om du inte har det ger det motsatt intryck, det vill säga rörigt och oprofessionellt.
Så, om du redan har ett CV utgår du från det. Om det passar med riktlinje två nedan, annars väljer du en ny design.

TÄNK PÅ MOTTAGAREN

Det bästa är att alltid välja layout efter CV då det oftare har fler delar och lättare kan bli lite rörigt. Tänk på mottagaren och att både CV och personligt brev ska vara lättlästa. Det betyder att det ska vara en tydlig struktur där läsaren enkelt kan se och hitta relevanta delar av din ansökan. Välj bort plottriga layouter och gå för de rena.
Det betyder inte att det inte kan sticka ut, det får det gärna göra. Och, söker du arbete som grafisk formgivare kan det ju vara en idé att visa upp dina skills. Men, utgå alltid från det som är viktigast och det är innehållet och hur du presenterar det. Det ska inte finnas något som stör det, men det får gärna komplettera. Välj gärna en CV-mall från CV-mallar.net och utgå från det, där finns många olika typer av mallar och du hittar garanterat någon som passar dig och den tjänst du ska söka.

ANPASSA LAYOUTEN

Anpassa efter tjänsten! Ja, vi tjatar om detta men det är för att det är avgörande för dina chanser att få jobbet. Särskilt om du räknar med hård konkurrens och det ska du alltid göra, om du inte söker internt och chefen redan är informerad.
För vissa jobb kan en layout passa men inte för nästa. Ibland kan det bara vara så enkelt som att ändra färgen i CV:t och brevet. Ett exempel kan vara att välja färgerna i dina dokument efter den grafiska profil företaget du söker dig till använder. Så, välj med omsorg och ha gärna minst ett par CV-mallar med tillhörande brevmallar i din portfölj för att effektivisera ditt jobbsökande.